هوای توس

امام رضا ع

 چهل چراغ هدایت از امام رضا(ع)

*  بهترین و ارزنده ترین خصلت ها : انجام کارهای نیک، فریاد رسی بیچارگان و بر آوردن آرزوی آرزومندان است.[1]

*  از بخششی که زیان آن برای تو بیش از سودی است که به برادرانت میرسد خودداری کن.[2]

*  ایمان عبارت است از : اقرار به زبان ،‌شناخت با قلب و عمل نمودن با اعضاء و جوارح [3]

*  بالاترین درجه عقل خودشناسی است [4]

*  آن کس که برای رضای الله کسی را به برادری گزیند خانه ای را در بهشت بدست آورده است . [5]

*  بهترین ثروت شخص و برترین اندوخته اش صدقه است [6]

*  خوش خلقی دو گونه است : فطری و اختیاری ولی صاحب خلق خوش اختیاری برتر است[7]

*  شکیبایی بر بلا زیبا و پسندیده است ولی برتر از آن صبر در برابر محّرمات است                                   سرآمد طاعت الله تعالی صبر و رضاست [9]

*  عبادت به زیادی نماز و روزه نیست بلکه به اندیشیدن در امر پروردگار متعال است [10]

*  با دوستان فروتن باش ، از دشمن احتیاط کن و با عموم مردم گشاده رو باش [11]

*  در شگفتم از آن کس که بردگان را با دارایی خود می خرد و آزاد می‌کند چگونه آزادگان را با اخلاق خوش خود نمی خرد . [12]

*  بی اعتنایی به دارایی مردم ، بهتر از بذل و بخشش است [13]

*  یاری کردن ناتوان ، بهتر از صدقه دادن است [14]

*  بهترین مال و ثروت آن است که وسیله حفظ آبروی انسان شود . [15]

*  برای کودک شیری بهتر از شیر مادرش نیست [16] 

*  آن کس که خود را در معرض تهمت قرار دهد نباید کسی را که به او گمان بد برده است ملامت کند. [17]

*  کسی که بیدادگری پیشه کند ، از عقوبت ایمن نخواهد ماند . [18]

*  کسی که بخواهد بی نیازترین مردم باشد ، باید به آنچه نزد الله تعالی است اطمینان داشته باشد . [19]

*  آن که در راه حق صبر کند ، الله تعالی بهتر از آنچه در برابرش صبر کرده است بدو عوض خواهد داد . [20]

 

 

 

 


ادامه مطلب

+نوشته شده در ۱۳۸۸/٩/٢٩ساعت۱٠:۱۸ ‎ب.ظتوسط زهرا صادقی | نظرات ()